Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Evcil Hayvanlarımız

Cezanın Çekilmesi ve Tekerrür

Başefendi

İki Dakika

At

Arkeolojik Kazılar

Faaliyetlerimiz

Ceza İnfaz İlminin Doğuşu

Sağlık Köşesi

Mozaik Sanatı

Gayzer

Havuç Çorbası

Ön Kapak İçi

Arka Kapak İçi

Arka Kapak


Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın
Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-419 76 25
    ski uygarlıkların, insan etkinliklerinin maddi kalıntılarını ya da bunlarla ilgili verilerin incelenmesi arkeolojik çalışma olarak tanımlanabilir. Eski bir uygarlığa ait göreneklerden ya da eşyalardan söz ettiği için Homeros arkeolojinin babası sayılır. Orta çağ da antik sanata ilgi eksilmedi ama Rönesans döneminde Yunan Roma arkeolojisi doğdu. Arkeolojiye olan ilgi arttı ve çeşitlendi. Böylece günümüzde arkeoloji, araştırma alanını insanoğlunun ortaya çıkışından başlayarak tüm kıtalara ve dönemlere yaydı ve bu arada bir çok bilim dalından yararlanmaya başladı. Bu gelişmelere paralel olarak arkeoloji her ülkede benimsendi.
 E
    Arkeoloji kazılarla yenilenir ve gelişir. Kazılarla metrelerce derinlikte toprağın altında korunan maddi kalıntıların ortaya çıkarılması ve bunların bozulmaması için korunması yükümlülüğü vardır. Ayrıca kazıda bulunan her şeyin kayda geçirilmesi gerekmektedir.

    Arkeoloji tekniğinin dört işlemi vardır. Birincisi keşif, ikincisi verilerin kayda geçirilmesi, üçüncüsü tanımlama ve yorumlama dördüncüsü bunların korunmasıdır.

    Anadolu'nun tarihsel zenginliğine bağlı olarak ören yerlerinin çeşitliliği yabancı gezginlerin ilgisini çekmiştir. Böylece eski uygarlıkların araştırılması için çeşitli bölgelerde yabancı bilim adamları tarafından kazılar başlatılmıştır. Daha sonra üniversitelerde oluşturulan kurullar vasıtasıyla Türk bilim adamları da kazılara katılmışlardır. Anadolu'da yapılan kazılarda son dönemde ortaya çıkan en önemli buluntu Göbekli Tepe'dir. Tarihin sıfır noktası sayılan ve 12.000 bin yıl öncesine dayandığı belirlenen bu kazı bilim adamlarını oldukça heyecanlandırmıştır. Ayrıca daha önce yapılmış çeşitli bölgelerde pek çok kazı alanları mevcuttur, Alacahöyük, Hattuşa, Karatepe vb. gibi.