Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Sevgi
İhtiraslar (Tutkular)
Faruk Erem'in Gazete Arşivinden
Eller- Faruk Erem
Faaliyetlerimiz
Anıtsal Yapılar
Fotoğrafçılık
Aşure
Doğal Güzellikler
Sağlık Köşesi
Bekledim (Şiir)
Sevgi (Şiir)

Haberler
Gezelim-Tanıyalım
Bize Yazın
SANATIN VE YARATICILIĞIN TEMEL KAYNAKLARINDAN OLAN
VE İNSANI YÜCELTEN EN GÜZEL DUYGU: SEVGİ

Üçüncü yılımıza başlarken çıkardığımız ilkbahar sayımızda hepinizi sevgi ile selamlıyorum. Dergimizde geçen yılki faaliyetlerimize ek olarak yaptığımız çalışmalardan bahsettikten sonra insanca duyguların en güzeli olan sevgiden bahsettik.

İçinde yaşamakta olduğumuz yüzyıl teknoloji ve bilişim çağıdır. Modern dünyanın insanlara sunduğu pek çok teknik araç ve malzeme, insanların birbiriyle olan iletişimindeki yakınlığı, sıcaklığı ve duygu alışverişini yok etmektedir. Küçük bir mekana sıkışıp kalan insanlar ya internetle ya da cep telefonlarıyla iletişim sağlamakta, karşılıklı konuşma yerine mesajlaşmayı tercih etmektedir. Bu durum insanlar arasındaki sevgi ve yakınlık duygusunu ortadan kaldırdığı gibi evindeki televizyonla bütün dünyada meydana gelen olayları, belgeseller aracılığıyla pek çok yörenin doğasını seyreden insanın tabiatla kucaklaşmasını da engellemektedir.

Mevcut teknoloji nedeniyle doğadaki tüm güzellikleri bütün duyuları ile yaşayamayan insanlarda sevgi duygusunun oluşması da zordur. Dünyadaki tüm canlılarla bir sevgi bağı kurmak, doğanın bize sunduğu güzellikleri bilfiil yaşamak ve aradaki teknolojiyi kaldırarak insanca yakınlığı ve sıcaklığı hissetmek için sevmeliyiz. Elimizde böyle bir fırsat varken insanı yücelten bu duygudan kendimizi mahrum etmeyelim.

Nevin EREM

Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-222 78 43