Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Sevgi
İhtiraslar (Tutkular)
Faruk Erem'in Gazete Arşivinden
Eller- Faruk Erem
Faaliyetlerimiz
Anıtsal Yapılar
Fotoğrafçılık
Aşure
Doğal Güzellikler
Sağlık Köşesi
Bekledim (Şiir)
Sevgi (Şiir)

Haberler
Gezelim-Tanıyalım
Bize Yazın

Prof. Erem: "Barolarda Savcılar da Bağımsız Olmalıdır
; Registration code (if you have it) ; Reglink opened in new frame? ; Name of new frame for reglink ; resolution (1-8) ; Image 1 to load ; Image 2 to load ; Image 3 to load ; Link 1 ; Link 2 ; Link 3 ; statusbar msg on image 1 ; statusbar msg on image 2 ; statusbar msg on image 3 ; Flip effect img 1 (0 .. 7) ; Flip effect img 2 (0 .. 7) ; Flip effect img 3 (0 .. 7) ; speed of fade (1-255) ; pause (value = milliseconds). ; Extra height (applet w. - img w) ; Flip curve (1 .. 10) ; Shading (0 .. 4) ; Red in background (0 .. 255) ; Green in background (0 .. 255) ; Blue in background (0 .. 255) ; Optional image over applet ; Over image X offset ; Over image Y offset ; Memory deallocation delay ; Task priority (1..10) ; Min. milliseconds/frame for sync Sorry, your browser doesn't support Java ; Msg in no java browsers

Bugün yapılacak Türkiye Barolar Birliği üçüncü genel kurul toplantısı dolayısıyla bir açıklama yapan Barolar Birliği Başkanı avukat Faruk EREM, (Varlığını Anayasadan , alan müesseselerin haklarını görevlerini ve özellikle sorunlarını taşımaktayız," demiştir.

Başkanın açıklaması özetle şöyledir.

Birliğimiz anayasasından gelen yetki ile ve kanunla kurulmuştur. Bu itibarla varlığını Anayasadan alan müesseselerin haklarını, görevlerini özellikle sorunlarını taşımaktayız.

Kendisine bu kadar önemli görevlerin verildiği bir kuruluşun alacağı kararların bakanlık tastiki ile tamamlanması usulünün devamı halinde beklenen başarıya ulaşabilmesi mümkün değildir. Büyük bir düşünürün dediği gibi, (Bir memleket adaletinin bağımsız olup olmadığını anlamak istiyorsanız, yalnız mahkemelerin bağımsızlığına bakmak yetmez, savcıların ve baroların bağımsızlığı yoksa adalet şeklen bağımsız demektir.)

Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu Bugün Toplanıyor

Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulunun bugün saat lO'da İzmir Ticaret Odası Salonunda başlayıp iki gün devam edecek toplantısı için yönetim kurulu üyeleri dün İzmir' e gelmişlerdir. Türkiyede'ki 54 şehrin barolarının temsilcisi olan ve içlerinde tanınmış hukukçuların bulunduğu yönetim kurulu üyeleri dün İzmir Barosunu ziyaret etmişler, meslektaşları ile tanışmışlardır. Resimde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Ord. Prof. Faruk Erem ve yönetim kurulu üyeleri toplu halde.

Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-222 78 43