Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Sevgi
İhtiraslar (Tutkular)
Faruk Erem'in Gazete Arşivinden
Eller- Faruk Erem
Faaliyetlerimiz
Anıtsal Yapılar
Fotoğrafçılık
Aşure
Doğal Güzellikler
Sağlık Köşesi
Bekledim (Şiir)
Sevgi (Şiir)

Haberler
Gezelim-Tanıyalım
Bize Yazın

ANITKABiR
Memleketimizde devlet olarak varoluşumuzun önderi Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgimiz Amtkabir'le simgeleşmiştir. Bu sevginin büyüklüğü Anıtkabir'in görkemli yapısında kendini göstermektedir.

Ankara rasat tepede bulunan Anıtkabir'in projesi uluslararası bir yarışma ile belirlenmiş ve sonuç olarak türk mimarlarının projelerinin uygulanmasına karar verilmiştir. 10 Kasım 1944 de inşaasıa başlanan Kabir 9 Yılda tamamlanarak 10 Kasım 1953 de ziyarete açılmıştır.

Anıt'ın yapı malzemeleri arasında ülkemizin çeşitli bölgelerinden getirilen taş ve mermerler kullanılmıştır. Taş olarak açık sarı renkli taşlar zamanla sertleştiği için tercih edilmiştir. Oldukça geniş bir alanı kapsayan bu yapı, mozole, kuleler, aslanlı yol, tören meydanı, kabartmalar ve lahit odasından oluşmaktadır. Anıtın hemen yanında bir de Atatürk Müzesi oluşturulmuştur.
TAC MAHAL

Türk Hint imparatoru Şah Cihan'ın çok sevdiği eşi Mümtaz Mahal için yaptırdığı anıt olan Tac Mahal, renkli taş kakmalı beyaz mermerden yapılmış olup, Türk-Hint mimarlığının en güzel örneklerinden biridir. Üç şerefeli dört minaresi bulunan Tac Mahal'in beyazlığını vurgulamak için iki yanına kırmızı kumtaşından yapı eklenmi§tir. Ondördüncü çocuğunu doğururken ölen Mümtaz Mahal'in arzusu üzerine böyle bir Anıt'ın yapıldığı ve eşi Şah Cihan'ın ölene kadar sarayının penceresinden bu görkemli yapıyı seyrettiği, öldükten sonra kendisinin de bu Anıtın alt bölümüne konduğu söylenmektedir.


Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-419 76 25