Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Sanatsal Güzellikler
Ceza Adaleti (F.Erem)
Faruk Erem'in Gazete Arşivinden
Bitimsiz Geceler- Faruk Erem
Faaliyetlerimiz
Saraylar
Hayal Gücü
Turşu
Törenler
Su Hayattır
Aşkın Çilesi
Karşılaşma

Haberler
Gezelim-Görelim
Bize Yazın
GÖRSEL VE DUYGUSAL GÖSTERİ EŞLİĞİNDE KUTLANAN TÖRENLER VE SANATSAL GÜZELLİKLER

Oldukça değişik konularla karşınızda olduğumuz sonbahar sayımızın içeriğine geçmeden önce hepinizi sevgi ile selamlıyorum. Bu sayımızda görsel güzelliklerle beraber manevi güzelliklere de yer vermek istedik. Her zaman olduğu gibi faaliyetlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmeyi de ihmal etmedik. Gerek ülkemizde, gerek dünyanın çeşitli bölgelerinde çok eskiden beri kutlanan çeşitli tören ve gösteriler yapılmaktadır. Bunların bir kısmı belirli bir olayı kutlama şeklinde somut amacı olan gösteriler olsa bile aralarında tamamen manevi duygularla yapılanları da vardır. Manevi değerde olan bu törenler belli aralıklarla da olsa insanlara görsel güzelliklerin yanında ruh güzelliğinin de önemini hatırlatmakta ve insanların bunu farketmesini sağlamaktadır. Yapılan gösteriler sanat faaliyetleri ile birleştiğinde sergilenen güzellikler tam bir duygu bütünlüğü oluşturmaktadır. Bu törenler aynı zamanda geçmişte var olan değerlerin günümüzde de geçerliliğini yitirmediğini göstermektedir.

Manevi değerde gördüğümüz törenlerdeki ruh inceliğinin el sanatlarından olan taş işçiliğinde de görebileceğimizi taş oyma sanatındaki örneklerle gözler önüne sermek istedik. En kaba nesne olarak kabul ettiğimiz taşı bir dantel işçiliğiyle oyan usta bu işi yaparken aynı zamanda ruhundaki inceliği bir sanatçı kimliği ile ortaya koymuş olmuyor mu? Zaten sanat insan ruhunun güzelliklerinin bir yansıması değil mi? Aslında bütün insanların ruhsal derinliklerindeki güzellikleri ve incelikleri ortaya çıkarabileceği bir sanat dalı mutlaka vardır. Önemli olan bunu istemektir. Sanat güzelliktir ve güzel duygular içimizde saklıdır. Ne şekilde olursa olsun, görsel ya da duygusal bu güzellikleri keşfetmemiz gereklidir.

Nevin EREM

Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-222 78 43