Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Müzeler ve Tiyatrolar
Gerekçesiz Mahkeme Kararları
Faruk Erem'in Gazete Arşivinden
Ötesi, Tahliye (Şiir)
Faaliyetlerimiz
Müzeler
Sinemanın Çocuk Suçluluğuna Tesiri
Tiyatrolar
Surlar ve Kaleler
Salata
Kahvaltı
Sana (Şiir)

Haberler
Gezelim-Görelim
Bize Yazın


Tarih boyunca yerleşik devlet kuran kavimler, bu devleti düşmnalarına karşı savunma ihtiyacı içinde olmuşlar, ani baskın ve saldırılara karşı şehirlerini korumak için etrafını surlarla çevirmişlerdir. Genellikle yüksek yerlere kurulan yerleşim yerlerini çeviren kale surlarının başlangıçta sadece temeli taştandı. Daha sonraki dönemlerde tamamiyle kesme taştan örülmüş sur bedenlerine rastlansa da iki yüzlü kesme taş arası moloz taş dolgulu örnekler çoğunluktadır.

Sarp tepelerdeki surların yapımında doğal taşlardan da faydalanılmış ve duvar kayaya dayandırılmak suretiyle duvar örme işlemi azaltılmıştır. Sur duvarlarının arasına yer yer gözetleme kuleleri yerleştirilmiştir. Bu kuleler kare dikdörtgen, yuvarlak ya da çokgen planlı olabilmekteydi fakat kullanım açısından yuvarlak kuleler daha yaygın olarak kabul görmüştür. Genellikle kale kapısını korumak amacıyla kullanılan bu kuleler önceleri surla aynı seviyede iken daha sonraları 13-14 metreye kadar çıkmıştır.

Bu surların en ünlüsü şüphesiz 2400 km den uzun olan Çin seddidir. Toprak ve tuğladan oluşan Çin Seddi Çin'i kuzeyden gelecek istilalara karşı korumak için yapılmıştır. İ.Ö. III.yy.da eski duvar parçalarının birleştirilip uzatılmasıyla yapılmış ve sonradan bir çok kez onarılmıştır. Ülkemizde ise geçmişten kalan en önemli surlar Rumeli Hisarı ve surlarıdır. Rumeli Hisarı Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un fethi hazırlıkları sırasında İstanbul boğazının daha kolay denetlenebilmesi için yaptırılmıştır. Hisarın yoğun bir işgücü katılımıyla dört ayda yapıldığı söylenmektedir. Surlarda üç kule mevcuttur. Yedi Kule zindanlarından önce suçluların hapsedildiği hatta bazılarının idam edildiği yer Rumeli hisarıymış. Kent surları kaleler ve hisarlar tarihte her zaman önemli olayların geçtiği yer olmuştur.

Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-222 78 43