Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Müzeler ve Tiyatrolar
Gerekçesiz Mahkeme Kararları
Faruk Erem'in Gazete Arşivinden
Ötesi, Tahliye (Şiir)
Faaliyetlerimiz
Müzeler
Sinemanın Çocuk Suçluluğuna Tesiri
Tiyatrolar
Surlar ve Kaleler
Salata
Kahvaltı
Sana (Şiir)

Haberler
Gezelim-Görelim
Bize YazınProf. Erem:
Barolar Birliği Başkanı Prof. Erem Forumda Konuştu


"Türk Anayasası emredicidir"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Faruk Erem "Türk Anayasası, yasaklayıcı değil, emredici bir Anayasadır" demiştir.

İzmir Barosunun düzenlediği "İnsanlığa Saygı" forumunda konuşan ve son günlerdeki huzursuzluğun üzüntü yarattığını belirten Prof. Faruk Erem Anayasanın topluma uygun düşmediği yolundaki düşünceleri eleştirmiş şunları söylemiştir: "Anayasanın gerekleri yerine getirilseydi, ekonomik ve demokratik kamu düzeni gereği yapılmış olsaydı, bu Anayasa bu memlekette yürüyemez diyebilir miydik? Anayasanın başarısı kendisini tatbik edilebileceği umuduna bağlanmıştır. Bu umut yeri belirten Profesör Faruk Erem, Anayasanın, Anayasadan şikayet rasyonel bir düşünce değil, kapanmış bir devrim özlemi niteliğini taşıyabilir.

Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-222 78 43