Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Müzeler ve Tiyatrolar
Gerekçesiz Mahkeme Kararları
Faruk Erem'in Gazete Arşivinden
Ötesi, Tahliye (Şiir)
Faaliyetlerimiz
Müzeler
Sinemanın Çocuk Suçluluğuna Tesiri
Tiyatrolar
Surlar ve Kaleler
Salata
Kahvaltı
Sana (Şiir)

Haberler
Gezelim-Görelim
Bize Yazın


Devletlerin hangi alanda olursa olsun bir müzeye sahip olma fikri çok eskiye dayanmamaktadır. Gerçek anlamda ilk müze Fransa'daki Louvre müzesi olup Avrupanın ilk ulusal müzesidir. Müze çeşitleri aynı anda ortaya çıkmamış zaman içinde ihtiyaç duyulunca bazı değerleri korumak için kurulmuştur. Ülkemizde de müzecilik oldukça yenidir, 1800 lü tarihlerde başlamıştır. Zaman içinde müzecilik oldukça önem kazanmış ve her ülke kendi müzesine ve geçmişteki değerlerine çok önem vermeğe başlamıştır. Bu sebeple ülkeler çeşitli alanlarda kendi geçmişleri konusunda insanlara görsel bilgi veren bu müzeleri titizlikle korurlar. Bunun nedeni toplumların kültür birikimlerinin ve doğal gelişme sürecinin görsel olarak sadece müzelerde izlenebilir olmasıdır.

Müzeler genellikle konularına göre ayrılırlar örneğin; Kapalı alanlara sığmayan yapıların bulunduğu Açık Hava Müzeleri, kazılar sonucu ortaya çıkan buluntuların sergilendiği Arkeoloji Müzeleri, topraktan çıkan, canlılara ait fosillerin sergilendiği Antropoloji Müzeleri, geçmişe ait plastik sanatların sergilendiği Sanat Müzeleri, sosyal yaşama ait kıyafet eşya ve çeşitli kullanım aletlerinden oluşan Etnografya Müzeleri gibi.

Bunların yanısıra ufak çaplı ev müzeleri de çok sık görülmektedir. Genellikle Devrim müzesi şeklinde düzenlenmiş olan bu evlere örnek olarak Erzurum'daki kongre binası, çeşitli illerde bulunan Atatürk evleri ve Alagöz Çiftliğindeki Alagöz karargah evi gösterilebilir. Müzeden alınan bilgiye göre Sakarya savaşında çarpışmaların Polatlı yakınlarına kadar gelmesi üzerine Ankara-Polatlı arasındaki Alagöz köyü karargah olarak seçilmiş ve bu çiftlik evinde 22 gün 22 gece komuta merkezi olarak harekat planlamaları yapılmıştır. Atatürk'ün kullandığı eşya ve giysiler de müzede sergilenmektedir. Yakın tarihin canlı belgesi olan ve geçmişle gelecek arasında bir köprü oluşturan bu müzelerin önemi büyüktür.Müzeleri kuru ve soğuk beton binalarda taş ve kalıntı yığını olmaktan çıkarıp daha ilginç ve çekici hale getirmek için müzikli ve hareketli görsel kompozisyonlar eşliğinde eserlerin sergilenmesi yöntemi son dönemlerde başarılı sonuçlar vermiş ve oldukça tutulmuştur. Bunun en güzel örneği Anıtkabir müzesi kurtuluş savaşı kompozisyonlarıdır.Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-222 78 43