Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Merak- Nevin Erem
Ceza Yargılaması
Faruk Erem'in Gazete Arşivinden
Son (Şiir)
Faaliyetlerimiz
Kutuplarda Yaşam
Yalan
Dağlar
Kanyon
Köfte
Beyin Jimnastiği
Merak (Şiir)

Deniz Feneri (Bir Fotoğraf)
Santa Clauze

Haberler
Gezelim-Görelim
Bize Yazın
DOĞAL YAPISI GEREĞİ İNSANLARIN HER KONUDA YENEMEDİĞİ DUYGUSU
MERAK

Beşinci yılımızın ilkbahar sayısını sizlere sunarken hepinizi sevgi ile selamlıyorum. Bu sayımızda her zaman olduğu gibi sezon başından itibaren yaptığımız faaliyetler ile insanların yeryüzünü keşfetme meraklarının sonucunda ulaştıkları en uç noktalarla ilgili değişik yorumlar bulacaksınız.

İnsanoğlu doğduğu ilk günden itibaren çevresinde olanları merakla izlemeye başlar. Aslında tüm buluşların, keşiflerin kaynağıdır merak. Her olayın nedenini, nasılını araştırmak, insanları değişik buluşlara götüren yolun başlangıcıdır. Doğada cereyan eden her olayın oluşumunu merak eden insanlar volkanik katmanları, dagların tepelerini keşfetme arzusunu yenemedikleri gibi yer kabuğunun en derin kanyonlarının nasıl meydana geldiğini de araştırmaktan kendilerini alıkoyamamışlardır. Bu merak ve ilgi sonucu pek çok araştırma yapan ve bilgiye ulaşan insanlar bilimsel verilerin de kaynağını oluşturmuşlardır .

Bugün gerek fizik kimya gerekse bilimsel alanlarda bilim adamlarının keşifleri onların çeşitli konular üzerinde düşüncelerini yoğunlaştırmaları ve bu konuda ulaştıkları sonucu deneysel olarak araştırmaları neticesinde ortaya çıkmıştır. Sadece olayların oluşumunu merak etmek bir takım sonuçlara ulaşmak için yeterli olmamakta aym zamanda bu konuda zihinsel çalışmalar da yapmak gerekmektedir.

Hepimizin az veya çok çevre, diğer insanlar ve olaylar konusundaki merakı doğal olarak bizleri hayata bağlayan bağlardan biridir. İnsanlığı büyük keşiflerle tanıştıran bu merakı hayat bağlarımızı güçlendirmesi açısından içimizde her zaman yoğun olarak hissetmek en büyük dileğimizdir.

Nevin EREM

Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-222 78 43