Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Merak- Nevin Erem
Ceza Yargılaması
Faruk Erem'in Gazete Arşivinden
Son (Şiir)
Faaliyetlerimiz
Kutuplarda Yaşam
Yalan
Dağlar
Kanyon
Köfte
Beyin Jimnastiği
Merak (Şiir)

Deniz Feneri (Bir Fotoğraf)
Santa Clauze

Haberler
Gezelim-Görelim
Bize YazınProf. Erem'in Dünkü KonferansıAnkara Hukuk Fakiiltesi Ceza ve Ceza Muhakemeleri Usul Hukuku Profesörü Dr. Faruk Erem, dün saat 17 de şehrimiz Ticaret Mahkemesi salonunda, çok kalabalık bir dinleyici kitlesi huzurunda "Ceza Davalarında Müdafaanın Bazı Hususiyetleri" mevzulu bir konferans vermiştir. Baro başkanı Hulusi Selek, değerli profesörü dinleyiciler adına teşekkür ettikten sonra konferansına başlayan Prof. Dr. Faruk Erem, alaka ile takip edilmiştir.

Türkiye Barolar Birliği'nin dün öğleden sonra şehrimizde başlayan bölge toplantısından sonra basına bir açıklamada bulunan Birlik Başkanı Prof. Faruk Erem, "Hak arama hürriyeti" kavramı üzerinde durmuş ve "Pahalı adalet hak aramada eşitsizliği arttırmaktadır" demiştir. Adil yardım sisteminin gereği kadar işlemediğinden yakınan Prof. Erem, şöyle konuşmuştur: "- Adalete başvurmanın her türlü yükümünde, harçlarda tarifelerde artış eşitsizliği daha açık olarak ortaya koymaktadır. Adli yardım kavramına, zorunlu müdafiilik sistemini dahil saymaktayız. Müdafii olmasa da, insanların mahkum edebildiği ender ülkelerden biri olmak, toplumumuza onur vermemektedir. Bundan üzüntü duyanların başında hakimlerimiz, savcılarımız ve avukatlarımız gelmektedir. Bu konudaki ilkel kanunlardan şikayetçiyiz. Bunlar mutlaka değiştirilecektir." Birlik Başkanı tarafından açıklandığına göre, Barolar Birliğinin ilk Genel Kurul toplantısı Ocak ayı içerisinde Adana'da yapılacaktır. Yönetim Kurulu toplantılarına ise, bundan böyle Doğu illerinde devam olunacaktır. Yönetim Kurulu çalışmalarını bir bülten halinde her ay avukatlarına gönderme kararı da almıştır.

Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-222 78 43