Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Müzeler ve Tiyatrolar
Gerekçesiz Mahkeme Kararları
Faruk Erem'in Gazete Arşivinden
Ötesi, Tahliye (Şiir)
Faaliyetlerimiz
Müzeler
Sinemanın Çocuk Suçluluğuna Tesiri
Tiyatrolar
Surlar ve Kaleler
Salata
Kahvaltı
Sana (Şiir)

Haberler
Gezelim-Görelim
Bize Yazın


Büyüklükleri sarp yokuşları ve ulaşılmaz görünen karlı zirveleri ile dağlar hemen her zaman ilgi çekmiş ve araştırmalara konu olmuştur. Dünyanın çeşitli bölgelerinde irili ufaklı pek çok dağ bulunmaktadır. Bunların içinde en yüksek dağlar sıralamasma giren Ağrı dağı ülkemizin Doğu Anadolu bölgesinde bulunmakta olup yüksekliği 5137 m.dir. Tepeden aşağı doğru 1000 m.lik bölümü sürekli karlı, zirvesi ise buzulla kaplıdır. Ağrı dağını batılılar Ararat, İranlılar Kuh_i Nuh, arap coğrafyacılar da Cebel el Haris diye adlandırmışlardır. Kuh_i Nuh adı Nuh peygamberin gemisinin tufandan sonra bu dağa inmiş olması söylentisinden kaynaklanmaktadır. Ağrı dağı bu nedenle çok kişinin ilgisini çekmiş ve araştırmalara konu olmuştur. Pek çok dağcı Nuhun gemisini bulmak ve araştırma yapmak üzere dağa tırmanmayı denemiştir.

Dağcıların zirveye ulaştığı Ağrı dağına çıkışlar günümüzde turizm, dağcılık ve eğitim çalışmaları nedeniyle yapılmaktadır. Afrikanın en yüksek dağı olan Klimanjaro dağı ise 5895 m. Yüksekliğinde olup Kenya'daki Ambosali ulusal parkı yanında Tanzanya ile sınır oluşturur. Tepesi fazla sivri olmayıp yamaçları dağ tırmanışına elverişlidir. "Klimanjaro'nun karları" isimli romanın da konusu olan bu dağa bir dağcının motosikletle çıkabildiği söylenmektedir.

Dünyanın en yüksek dağı ise Nepal ile Tibet arasında Katmandu yakınlarında yer alan Everest dağıdır. Everest, Himalaya dağlarının en yüksek tepesidir ve yüksekliği 8848 m. yi bulduğu söylenmektedir. Günümüzde pek çok dağcı Everest'in tepesine çıkmayı başarmıştır. Japonya'da Hakone yakınlarında bulunan Fujiyama dağı ise Japonya'nın en yüksek dağı olup yüksekliği 3776 m.yi bulmaktadır. Doruğu kutsal sayılan bu dağ Japon hacıları tarafından ziyaret edilmektedir.
Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-222 78 43