Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-419 76 25
GEZELİM TANIYALIM ARŞİV:
Güney Amerika'nın batı kıyısında And dağları bölgesinde yer alan PERU değişik kültür mozaiğinin oluşturduğu bir ülkedir.

And dağları yaylası ülke yüzölçümünün %27'sini kaplar ve Ekvator sınırından güneydoğuya doğru ülkeyi baştan sona aşar. Bu yüksek yaylalarda yükseltiler 3050m-4575 m. arasında değişir. Amazon'un kolları boylamasına uzanan kenarları dik vadiler oluşturur. İklim bölgeye göre değişiklik gösterir. Yem olarak kullanılan otlar ve ılıman bölge ağaçları ile bitkileri bakımından zengin olan bölgede alpaka ve lama yetiştirilir. Peru'nun yer altı gelir kaynaklarının büyük bölümü de And dağları yaylasındadır.

Peru halkının çoğunluğu Kızılderili ve Avrupalı-kızılderili karışımı melezdir. Ülkenin başkenti Lima ile limanı Callao kıyı ovalarındaki başlıca kentlerdir. Latin Amerika'nın en yoksul ülkelerinden biri olan Peru yıllardır ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıyadır. Peru'nun florası çok değişkendir. Kıyı düzlüklerinde az miktarda otlar ve çalılar büyür. Yağmur ormanları bölgesinde ise büyük bir bitki bolluğu vardır. Yüksek kesimlerde ise bitki çeşidi azdır.
And dağları ile Amazon havzasının buluştuğu 2400 m. yükseklikte kurulmuş bir antik kent olan Machu Picchu 15.Yüzyılda inşa edilmiştir. Bu antik kentte İnka asilleri ile din adamlarının yaşadığı sanılmaktadır. 200 adet yapının bulunduğu şehir yerleşim ve Tarım alanı olarak birbirinden ayrılmıştır. Şehirdeki yapıların çoğu taş blokların birbirinin üstüne konulması ile yapılmıştır. Tarım bölümünde ise basamak şeklindeki taraçalarda ürün yetiştirilmiştir.

Machu Picchu 1983 senesinde Unesco'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'ne Cusco şehri ile birlikte dahil edilmiştir.

4335 rakımlı Puno girişi
Peru'nun başkenti Lima'nın limanı
Peru'da yetiştirilen lama
Lima'da bulunan Sevgi Parkı
Matchu Picchu'nun şehir bölümü
Genel görüntü
Matchu Picchu'ya giden tren
Matchu Picchu'nun girişindeki meydan
Tarım yapılan taraçalar
And Dağları